Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Naar aanleiding van het congres SunDay 2011 vroeg Agentschap NL aan J-OB, Eversheds
Faasen en Greenchoice om zo veel mogelijk kennis te verzamelen over de wettelijke bepalingen
die betrekking hebben op het opwekken, leveren en salderen van decentraal opgewekte
elektriciteit. De resultaten werden op 12 oktober 2011 tijdens het congres ‘SunDay
2011’ gepresenteerd in de masterclasses ‘Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving’. In dit
boekje zijn de verzamelde kennis, ervaring en resultaten van de masterclasses en discussies
samengebracht.

De prijzen voor elektriciteit in Nederland behoren tot de hoogste van Europa. Voor kleinverbruikers ligt de gemiddelde prijs rond de € 0,22 per kWh. Daardoor kan het voor particulieren aantrekkelijk zijn om op grote schaal zonnestroomsystemen aan te schaffen. Vooralsnog gebeurt dit echter in zeer beperkte mate, terwijl de aanschaf van een zonnestroomsysteem voor particulieren zal leiden tot lagere elektriciteitskosten. Het zelf opwekken van zonnestroom levert tussen de € 0,15 en € 0,22 kWh op, afhankelijk van de financiering en de geschiktheid van het dak. Daarnaast is het voor zowel particulieren als VvE’s die willen investeren in zonnestroomsystemen van belang dat de opgewekte zonnestroom in de plaats komt van, of gesaldeerd kan worden met, de verbruikte stroom.

Uit de ervaringen blijkt dat er een aantal redenen zijn waarom particulieren en VvE’s niet investeren in zonnestroomsystemen. Eén obstakel is bijvoorbeeld dat veel particulieren niet achter hun eigen meter elektriciteit kunnen invoeden. Dit probleem komt voornamelijk voort uit de wetgeving ten aanzien van de productie, levering, teruglevering en zelflevering. Door verschillende partijen worden hier momenteel oplossingen voor aangedragen. Kennis
over wat binnen de diverse wetten (Elektriciteitswet 1998, Wet belasting op milieugrondslag en het Burgerlijk Wetboek) mogelijk is, is echter essentieel. Op dit moment wordt kennis opgedaan binnen verschillende projecten. Deze kennis is echter vaak specifiek voor de betreffende projecten, waardoor het ontbreekt aan overzicht en er een onsamenhangende set van deeloplossingen ontstaat. Transparante wetgeving kan bijdragen aan het vinden van oplossingen en zorgen voor een versnelling van de toepassing van zonnestroomsystemen.

Klik hieronder voor het volledige verslag.

Zonnestroom-en-de-Nederlandse-Wetgeving.pdf